Vriendschap is een duur goedje, hoe veel geld je ook op je bankrekening hebt staan, slaat dan als een tang op een spreekwoordelijk spaarvarken! Echte vriendschap is niet te koop! Dan heb ik het natuurlijk niet over Facebook vriendjes, want likes kan je gewoon kopen! Nee, ik heb het over diepgaande, pure vriendschap. In mijn vorige artikel ‘I am a rich bitch’, kon je lezen hoe rijkelijk verwend ik ben met alle liefdevolle mensen om mij heen. En deze week werd dat nog eens in de vurige verf gezet door mijn zielsvriendin,Severine De Ceuster.

Wij kennen elkaar al honderd jaar (jajajaja, ik weet het…wij conserveren qua uiterlijk voor die leeftijd zeer goed!) en hebben de dieptes en hoogtes samen meegemaakt. Al was het dan op afstand, dat maakte niets uit. Maar deze keer zijn we dieper dan diep gegaan, hand in hand sprongen we een oceaan in van het onbekende. Severine weet namelijk als geen ander wat voor een gevecht mijn leven is geweest, hoe ik in de boksring heb moeten leren knokken voor mijn eigenheid en zelfrespect. Klinkt mischien wat melig, maar het is waarheid als een Rebelse koe! Maar hohohoho, ik voel mij vandaag geen slachtoffer (meer), maar ik ben juist trots op dat parcours! Verdikke, zal wel zijn! Dat is ook de reden dat ik nu ook motivational speaker ben! Vanuit mijn levenservaring geef ik de gebruiksaanwijzig door aan andere om te leren groeien, boeien, openbloeien, stoeien, wel of niet bemoeien. Het is een natuurlijke rijkdom om alle laatjes open te kunnen trekken en andere lotgenoten te kunnen helpen met psychosociale ziektebeelden. Van burn-out land tot het weiland van depressie en de kilimanjaro van eetstoornissen. De hele ronde wereld van de ziektebeelden heb ik gehad, overmeesterd en de boksring uitgeslagen.

De vechtersmentaliteit is nog teveel aanwezig en daar wilde ik graag aan werken, samen met haar. Nee joh, ik hoor je al denken; ‘Wat? Dus je hebt Severinne een paar flinke klappen verkocht?!’, hahaha,… Tuurlijk niet, maar we zijn wel diep gaan graven in mijn levensfilosofie, in mijn denken, doen en voelen. Het hoogste goed wat er bestaat in het leven is de liefde, maar mijn liefdesparcours met partners blijft hobbelig en onderzoekend. Als liefdesjunk is dat mijn grootste verslaving waar geen AA tegen op kan! We pakten de spreekwoordelijk rebelse koe bij de roze horens en hebben gewerkt aan mijn zelf-liefde. We hebben gewerkt aan mijn kracht en aan mijn rebelse, scherpe kantjes. Het was een avontuur, meer dan dat zelfs… Want Severinne heeft mijn zelfkennis en eigen krachten laten floreren, ze heeft het aller-aller-allerbeste in mij naar boven weten te brengen! Damn, ik denk dat ik nog nooit zoveel van iemand gehouden heb! Als een raket vloog ik de lucht in, ik zweefde boven de toppen van de bomen. Tot ik weer neer daalde, tot ik weer met mijn poezelige voetjes op de grond kwam…. Vanaf dat moment durfde ik te weer echt te voelen, DOOR te voelen. Het was bevrijdend, lief en warm.

Mijn hart stroomde als een rivier en zonder iemand te spreken wist ik dat mijn hart luid en duidelijk de boodschap door aan het geven was. Hoe mooi is dat! Dus meer dan ooit heb ik vertrouwen, meer dan ooit heb ik lust in mijn groei. Hoe dankbaar kan ik zijn? Want ik voel zeer duidelijk dat mijn workshops hier baat bij gaan hebben want Hosanna, Hosanna,…de hele wereld wil ik laten kennis maken met dit hyper heftig leermoment! Lieve Severinne, jij wonder mens,….Je bent het oog voor de mensheid, je bent een geschenk van hierboven,… Jij bent de missing-link die we allemaal zoeken in het leven! Hou je agenda maar in de gaten, want die gaat vol geboekt worden! Miss Boeddha, you rock!

TRANSLATION IN ENGLISH

Friendship is an expensive aspect of life. It does not matter how much money you have in your bank account! True friendship is not for sale! OK I am not talking about our Facebook friends, because these likes in your life are possible to buy! No, I’m talking about deep, pure friendship. In my previous article “I am a rich bitch“, you could read how spoiled I am with all the loving people around me. And this week gave me all the proof of love & friendship due to my soul girlfriend Severine De Ceuster. We know each other for a hundred years (yes yes, I know … we still look fabulous at our age,…) We shared depths and heights through our lives together. Even though it was at a distance, it did not matter. But this time we went deeper than deep, we jumped in ocean of self-research. Severine knows what a fight my life has been, how I had to learn to fight for my identity and self-respect. It may sound corny but it’s true! That’s the reason that I became a motivational speaker! From my life experience I show others how to grow, how to flourish!

Now the greatest good that exists in our lives is love,… But my love life remains bumpy and needs some serious CSI-investigation. As a love junkie this is my biggest downfall, time ater time,…over and over… So we grabbed the rebellious bull by the horns and worked on my self-love. We’ve been working on my strength and my rebellious edginess. It was an adventure, even more than that …Severinne managed to flourish my wicked soul!! She brought out the very-very-very best in me!! I flew like a missile into the sky, I was floating above the treetops. Until I fell down again, gently…, My feet touched the ground again and I was ready. My mind was open, my heart was open… It was liberating, sweet and warm. My heart flowed like a river….So more than ever, I trust, more than ever, I feel real delight in my personal growth. Dear Severinne, you are wonderful … .You are the purposes for mankind, you are a gift from above … You are the missing link we all seek in life! Miss Buddha, you rock!