motivational speaker

Yes, yes, yes you can! I am a happy camper as ‘Read my Lips’ now officialy represents my services as a motivational speaker. So do share on social media because you do care, right! As a wicked & spicy motivational

Read more

Vriendschap is een duur goedje, hoe veel geld je ook op je bankrekening hebt staan, slaat dan als een tangĀ op een spreekwoordelijk spaarvarken! Echte vriendschap is niet te koop! Dan heb ik het natuurlijk niet over Facebook vriendjes, want likes

Read more