During Christmas time you can not help but think of balls, proverbially of course because you see them all over the place! Whether you like it or not, balls, balls and balls. I personally love retro-balls so my Xmas tree looks very old school & colorful during Christmas time. While I was relaxing in front of my fire place I was looking at my retro-Xmas tree and thinking of this special time of the year. I started to read a magazine while sipping my nice red wine. An there they were again,…. I just opened the magazine and the balls caught my eye again! This time the balls confronted me dus to an article about scientists who used this perky body parts of men for research!

Well,…. I’m not easily impressed balls, but when my eyeballs came across this article I was a bit fascinated. Two London’s doctors came up with this crazy idea in 1933, the even volunteered for this research. The reason for this masochistic experiment was primarily to learn more about the phenomenon of radiating pain in the body. When the body feels pain it will radiate that pain to an internal organ anywhere else in the body. For example, someone with a heart attack often has radiating pain in his right arm.

The reason that the two British men’s choose the testicles as an expimerent was simple; these “jingle bells” are the easiest bodyparts to do various tests. Which tests exactly remains a mystery, damn! Only their observations warden released, namely; a weight of 300 grams caused a light feeling of discomfort in the right lower abdomen. At 400 grams, the balls were even a hurt a little. WTF! 550 gram resulted in severe pain in the right part of the body. And with a weight of one kilo an agonizing pain in the abdomen was the result! OMG, can you even think about hanging a kilo on your “boys” to test where it hurts? Seriously? But these Rebels in London made their point! Cause since these guys with steel balls created this experiment the existence of the radiating pain is proven. So my dear Rebel at least you have a funny story during the Xmas dnner, right? 😉

TRANSLATION IN DUTCH

Rond de kerstdagen kan je niet anders dan aan ballen denken, spreekwoordelijk natuurlijk want je ziet ze overall! Of je het wil of niet, ballen, ballen en nog eens ballen. Ik hou van retro ballen dus mijn kerstboom ziet er kleurrijk uit met twinkelende lichtjes. Terwijl ik met een leuk boekje voor de openhaard zat kwamen de ballen mij weer opzoeken, deze keer in een artikel over wetenschappers die deze parmantige lichaamsdelen van de mannen gebruikt hebben voor onderzoek! Nou ben ik niet snel onder de indruk van ballen, maar toen mijn oogballen (leuke woordspeling he!) dit artikel kruiste was ik wel even gefascineerd.

Twee Londonse artsen bedachten in 1933 niets beters dan zich kandidaat te stellen voor dit onderzoek. De reden van dit masochistische experiment was vooral om meer te weten te komen over het fenomeen van uistralende pijnen in het lichaam. Hierbij worden beschadegingen aan een intern orgaan ergens anders in het lichaam gevoeld. Zo heeft iemand met een hartaanval vaak een uitstralende pijn naar zijn rechterarm. De reden dat de twee Britse heren de testikels kozen was simpel; deze klokkenluiders zijn het makkelijkste orgaan om verschillende proeven op te doen.

Welke proeven ze juist gedaan hebben blijft een mysterie, damn! Enkel hun observaties werden vrijgegeven, namelijk; een gewicht van 300 gram veroorzaakte een licht oncomfortabel gevoel in de rechteronderbuik. Bij 400 gram gingen de ballen zelfs enigzins pijn doen, vreem toch? 😉 550 gram zorgde voor ernstige pijn aan de rechterkant van het lichaam. En bij een gewicht van een kilo was het gevold een weerzinwekkende pijn in de onderbuik! Help, even een kilo aan je ‘jongens’ hangen om te testen waar het pijn doet? Hoe Rebels kan je zijn! Hoe dan ook, sinds deze boys met stalen ballen dit experiment volbracht hebben is het bestaan van de uistralingspijn bewezen. Zo, nu heb jij een leuk verhaal tijdens het kerstdiner!