Dat de jongste generatie op de arbeidsmarkt, de Millennials, steeds vaker bezwijkt onder stress, burn-out en depressie, is bekend.

Millennials trachten altijd de beste versie van zichzelf neer te zetten. De prestatiedruk die voortvloeit uit de hoge verwachtingen die deze generatie zichzelf oplegt, leidt tot faalangst, stress en tot slot: burn-out. Zo telde het Riziv in 2017 maar liefst 28 000 Belgische werknemers die minstens een jaar afwezig waren wegens burn-out de eerste keer dat de ziekte binnen een eigen categorie bekeken werd.

Millennials en burn-outs lijken intussen haast onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Maar door die generatie in het middelpunt van de aandacht te plaatsen en te vergelijken met andere werkende generaties, wordt het jongste slachtoffer van overmatige stress over het hoofd gezien.

Vzw ‘t hART voor iedereen, opgericht door Willemijn van Dommelen, wil daarom de focus verschuiven naar generatie Z, de jongeren geboren tussen 1995 en 2010. Die generatie die opgroeit in een tijd van constante verandering krijgt reeds op school te kampen met overmatige
stress en loopt het risico om burn-out te ontwikkelen zodra ze de werkvloer betreden. Maar zolang diepgaand onderzoek in België naar het fenomeen uitblijft, blijven preventieve maatregelen dat ook.

Met ons onderzoek hopen we meer dan pijnpunten bloot te leggen, ook praktisch advies te formuleren voor ouders, leraren en werkgevers

besluit Willemijn.

Daarom proberen vzw ‘t hART voor iedereen en Trendwolves met de steun van PRR-Consultancy en Pink Rebel Company niet alleen om de ernst van het probleem te schetsen, maar ook om reeds enkele oplossingen aan te reiken.

Wij gaan jullie de pijnpunten, de signalen en preventie mogelijkheden doorgeven zodat ieder van ons kan werken aan een vurige toekomst.

Lennert Degelin heeft voor zijn bachelorproef een film gemaakt omtrent Burn-out bij Millenials. Hij heeft hier de eerste prijs mee gewonnen.

Lennert proficiat met dit sterke filmpje! Wij hebben nog maar 1 boodschap. Laat dit de wereld rondgaan. Laat deze boodschap op ieders gsm te lezen zijn zodat we allen kunnen helpen waar nodig.

Voor meer info over Burn-out neem contact op met ons wicked Pink Rebel team via deze KNOP