I can still see myself sitting behind school desks …. Just playing and feeling free as a bird in the sky… The only thing I had to worry about was my homework. Those were the days, right? … The stress factor only existed in my make-up bag . Sure, at that time, all the problems felt as big as the political world problems. But then comes the time when we become grown up,…Suddenly it is there …But what exactly is it to be grown up?

Personally, I remember very well when my ‘big, grown up’ moment had arrived. Yep, if it were yesterday. It was the summer of 69, a very sunny day in December…. Yup, that was the day that the bills started pouring in. As fluent as the tap produces water, so fluent the bills came into my mailbox. As if that was not enough, I fell into a kind of baby-boom hurricane! All my girlfriends wanted a baby!!!! Cute, yes, but my girlfriend contract was temporarily broken, one after the other! Yep, that was the second signal of being a grown up, playtime was over & out.

Welcome to the jungle of the grown up people, ieeeuwwwww. As a true Pink Rebel I continue to fight against it, “the big, grown up syndrome I try to push it out of the door, over and over again…. But it comes back at me, over and over again. There’s obviously nothing else to do…., I must make a pact with the syndrome and start to make decisive steps into this grown up jungle. But still, I want to protect the playful, rebellious edge in myself. I want to keep dancing in the rain, drinking beer and telling silly jokes! That little, crazy girl still jumps inside, so no what?? How can I be a feminine girl that moves around in the grown up jungle? Tips, tricks? Anyone?

TRANSLATION IN DUTCH

Ik zie mij nog zitten achter de schoolbanken,…. lekker kleuren, lekker kladderen en mij lekker onnodig zorgen maken over mijn huiswerk. Dat waren nog eens tijden denk ik nu…De stress-factor bestond toen alleen maar uit banale fituliteiten. Tuurlijk, op dat moment waren alle problemen zo groot als de wereld problematiek. Ach, als kind hoort dat ook zo, toch? Maar dan komen de momenten dat je ‘grote mens’ aan het worden,… Tja, plots is het daar… Dan ben je groot!

Maar wat is dat eigenlijk, grote mens zijn? Persoonlijk weet ik nog heel goed wanneer mijn ‘grote mens’ moment was aangebroken. Yep, als de dag van gisteren. Ik zal het nooit en te nimmer vergeten en ik ‘het grote mens’ syndroom klopt ook dagelijks op mijn deur. Opnieuw en opnieuw en opnieuw…..

Het was een zomerse, zonnige dag in december, ja, dat was mijn grote mensen dag…. De dag wanneer de rekeningen binnen begonnen te stromen. Zo vloeiend als de kraan water produceert, zo vloeiend sijpelde de rekeningen mijn brievenbus in. Alsof dat niet genoeg was kwam ik terecht in een soort baby-boom orkaan! Al mijn wilde vriendinnen kregen plots een verkeerde soort viervoeter (ja, laten we eerlijk zijn in het begin kruipt het alleen). Schattig, dat wel, maar mijn lease contract als vriendin werd tijdelijk verboken, de een na de ander!

Yep, tweede signaal van ‘grote mens’, speeltijd is over & uit. Welkom in de jungle van de grote mensen, ieeeuwwwww. Als rasechte Pink Rebel blijf ik er tegen vechten, ‘het grote mensen syndroom’ duw ik elke keer weer de voordeur uit. Maar het blijkt een soort boomerang te zijn, poekedoemme ik word er gek van. Er zit kennelijk niets anders meer op, ik moet een pact sluiten met het syndroom en daadkrachtig die jungle in stappen. Toch wil ik het speelse, rebelse kantje beschermen. Dat kleine meisje springt nog steeds vanbinnen, dus hoe moet dat nu verder met mij? Hoe kan ik als vrouwelijk meisje die grote mensen jungle in? Tips, tricks? Anyone?