There is always an end and there is always a new beginning. Think about moving to a new place, think about a new job, think about love … Yeah, let’s think about that, let us think about the loved ones. Because the tension in your heart is variable. Moving to another place has a different impact than moving a loved one from your heart. How the hell do you do that? If you would let me choose between winning the lotto or giving me the skill of moving people out of my heart? Then I would choose the lotto, of course … Just kidding! I mean it, I would LOVE LOVE LOVE to learn the technique to move certain people out of my heart!!!! But, damn,… I seem to fail every time because love is not an exact science. Why is there not enough of love inside me to fall in love again…

It remains a mystery and at certain moments I sometimes think; “Why did God not just create men and women to be purely functional? Why didn’t he create Adam and Eve to just make kids without any kind of love or passion. Wouldn’t life be much easier? “. And then I think of botox, yeah, yeah, yeah…., botox!!!! Because what if you could fill your heart with botox? All the scares in your heart simply filled up with Botox…

Wouldn’t it be nice to just inject your heart with botox to be free op pain afterwhich you could dive in the next romance. Botox could just fill up the deep wrinkles of fear, it can cover up all the sadness inside you and it could even fill up the cuts of distrust from the past. Cause one thing must be said, ‘Men, I love you guys but I want to shoot you every day…! You are all masters in making fake promises, lots of much blah blah blah, but when the shit really hits the fan,… it seems like we women have more balls than you!!!!

‘So, now that this is said and done. Let’s continue with the solution and let me find a professional who can put my loved ones in cardboard boxes and send them far, far away Hoppa, move, move, move! Cause this Rebel needs to feel love again in it’s purest form!

TRANSLATION IN DUTCH

Er is altijd een einde en er is altijd weer een nieuw begin. Denk maar aan een verhuizing, denk maar aan een job, denk maar aan geliefde… Ja, laten we daar eens aan denken, aan een geliefde. Want, eerlijk is eerlijk,…de geladenheid in je hart is zeer variabel. Verhuizen naar een andere woonplaats heeft een hele andere impact dan een geliefde te verhuizen vanuit je hart. Hoe doe je dat verdomme?

Als je mij zou laten kiezen tussen het winnen van de lotto of de vakkundigheid van het verhuizen van mensen in je hart? Dan kies ik natuurlijk de lotto,… Grapje!  Nee hoor, maar ik meen het wel,……Poekdoemme ik zou het willen kunnen, moeiteloos loslaten… Ik heb stellig de indruk dat mannen daar specialist in zijn! Bah!

Ik heb er zielsveel voor over om mensen uit mijn hart te laten vertrekken, maar de techniek ontbreekt omdat liefde geen exacte wetenschap is. Het is en blijft een raadsel en met momenten denk ik wel eens; ‘Waarom heeft God niet gewoon mannen en vrouwen gemaakt om functioneel te laten baren zonder enige vorm van liefde of passie. Was het leven dan niet een stuk makkelijker?’.

Maar dan denk ik weer aan botox, jajaja, botox, want wat als ze dat nu eens zouden toepassen voor je hart? Al die diepe kraters in je hart lekker vol spuiten met botox om je dan vervolgens weer vol te storten in die volgende romance. Die botox moet dan ook wel de sneeën van de angst opvullen, de sneeën van het verdriet en de sneeën van wantrouwen.

Want het moet gezegd worden, ‘Mannen, jullie kunnen er wat van! Veel beloftes, veel blablabla, maar zodra het geslepen puntje bij paaltje komt,… dan lijkt het wel alsof wij vrouwen meer ballen hebben dan jullie’. Zo, dat is dan ook weer gezegd, niewaar!

Nu maar verder zoeken naar de verhuismaatschappij die geliefdes in kartonnen dozen kan inpakken en inladen. Hoppa, verhuizen die handel! Laat het nieuwe maar komen!