With this article I am certain that I will make a lot of enemies. So,… sorry guys, but we all have a right to have an opinion. I am not by far a ‘sucker for soccer’, I still do not get the fact that young millionaires are running behind a football like their lives depend on it (while meanwhile it is only their bank accountant which is depending on their success). And as far as I know there are a lot op people who feel the same about this matter as I do! But as soon as we are playing a World cup everybody suddenly is a sucker for soccer! And it’s not even only the parents who redecorate their house in the colours of their favorite team, they even start to dress up their kids in all these weird outfits! I honestly don’t get it! The only thing I ‘get’ is that hanging in a bar with friends can be fun to share the joy of your country playing a game. You share the intense moments and excitement of having one of the young millionaires fighting for the honor of your country. The other thing I ‘get’ is how very cute some of these players in the field can look! They are the new Coca-Cola light models running around with all this testosterone covering the field. Now THAT I GET! So the question that I am actually asking myself is this; do we act like a strong group in our society to serve & respect our country? Or do we follow the hype so men finally have a legal excuse to party with friends? What is it with our community, with our social psychological behavior that creates this madness?

TRANSLATION IN DUTCH

Sport, absoluut een belangrijk aspect in ons leven. Zelf ben ik groot gebracht in een ijshockey cultuur en de passie voor deze sport draag ik nog steeds. Dat sport belangrijk is voor de algemene ontwikkeling van lichaam en geest kan ik alleen maar toejuichen. Maar wat ik nu zal schrijven gaat mij niet in dank worden afgenomen. Voetbal, WTF! Ik begrijp het na al die jaren nog steeds niet, de techniek bij zoveel sporten (waaronder ijshockey) vragen zoveel meer dan voetbal en toch is het de grootste en meest geliefde sport. Veel mensen die ik ken hebben niets met voetbal en blijven ook niet gretig op de bank (sofa voor de Vlamingen) plakken op een zondagavond om naar een sportzender te staren voor het voetbal. Deze jonge miljonairs rennen op het veld achter een balletje aan, het heeft iets van de Romeinse tijd ‘Panem et circenses’ (brood & spelen). Deze uitdrukking dekt naar mijn (bescheiden) mening de lading. Het is een uitdrukking die slaat op de praktijk om de gunst van het volk te winnen door oppervlakkige behoeften van het volk te lenigen, namelijk eten en vermaak. Is het een theater voor het volk? Maar dan wel helaas een theaterstuk waar de acteurs een vergoeding krijgen die niet in lijn ligt met het volk! Als het nu gladiatoren waren geweest had ik er iets meer respect voor gehad. Wat ik ook niet begrijp is hoe de mensheid opgaat in deze hype! Het volk hangt vlaggen buiten, gaat zelf in allerlei kleuren de baan op en zorgt er zelfs voor dat de kinderen in alle kleuren van de regenboog lopen. Theater? Wat ik wel begrijp is het hangen in de kroeg met vrienden en een gemeenschappelijke noemer hebben om je over op te winden. Daarnaast begrijp ik ook dat het kijken naar jonge tijgers op een veld met de uistraling van een Coca-Cola Light model niet verkeerd is. Dus de vraag ik mij afstel is eigenlijk deze; zijn mensen nu zo volgzaam als een kudde geiten en volgen zij elkaar in de gecreëerde hype? Of gaat het over respect, normen en waarden voor je land van herkomst? Wat is de achterliggende sociale psychologische uitleg over ons gedrag?