This Pink Rebel travels like a wild horse baby. Sure, I’m full of passion in life, but my heart really beats faster as I hunt for adventure. Thirsty for discovering the unknown,… but at the same time I also feel a bit fearful of all that is new … Thanks to my depression there are some loose screws which need fixing, I need a screwdriver! So, yes,.. I’m still anxious when I meet new people and especially if it is in large groups !!!! Whaaaahhhh, where’s the exit door, run Forrest, run! But I think I’m particularly anxious for the new, the unknown, to let go as a contole freak … Rings a bell? It may sound a little weird, but all the unknown has something fresh, something new, something like a virgin! Yes, actually it is like you have sex the first time; bit strange, but nice!

As you could read earlier on my blog Rebel Pink, this year includes quite a lot of ‘new’ in my life. New challenges at work…. Like my job as a motivational Zen Bombshell speker at ‘Burn Baby Burn’ but the wild cat projects as a PR lady for the edgie television network FOX International Channels. But besides work it also invloved new friendships, new travels, new experiences, new projects, new, new, NEEEWWW !!!!! And you know what? It turns out that all the new in my life has enriched me this year or has made me stronger in a way. I grow and grow, I flourish through all the new that entered my wonderful lala-land-life! I’m on a roll and I celebrate this life that I am in right NOW!

All the roads that I choose are bringing me to the right path! They bring me in this ‘so called lala-land-life’ and I love it! I am jumping around like a little princess, dancing in the rain (with my tiara on of course), singing with the birds and looking to the world with eyes full of love. Because let’s be honest, all the new in the world is not always pretty. Sometimes it is painful and even ugly. But if you really dare to look and see you will realize that all that you observe is your call. Then you might realize that the new is perhaps better than the old…. So are you in? Let’s do this together, let’s dive in this world and really look at what we see! Because at the end, it is a wonderful world…

TRANSLATION IN DUTCH

Deze Pink Rebel reist er lustig op los. Tuurlijk, ik sta vol passie in het leven, maar mijn hart gaat echt sneller slaan als ik het avontuur kan opzoeken. Dorstig naar het onbekende maar tegelijk ook wel weer een beetje bang voor het nieuwe… Dankzij mijn depressie zijn er wat losse schroefjes waar nog stevig aan gedraaid moet worden…. Zo ben ik nog steeds angstig als ik nieuwe mensen leer kennen en al helemaal als het in grote groepen is!!!! Whaaaahhhh, waar is de exit?! Maar ik denk dat ik vooral angstig ben voor het nieuwe, het onbekende, het loslaten als contole freak… Ken je dat? Het klinkt misschien contradictorisch maar al het onbekende heeft ook iets fris, iets nieuws, iets maagdelijks! Ja, eigenlijk is het net als je eerste keer vrijen; beetje vreemd, maar wel lekker!

Zoals je hebt kunnen lezen op mijn Pink Rebel Blog is er dit jaar nogal veel ‘nieuw’ in mijn leven. Nieuwe uitdagingen op werktechnisch vlak,…., zoals mijn vurige voorstellingen van Burn Baby Burn tot het realiseren van PR- projecten voor de eigentijdse televisie zender FOX. Maar ook nieuwe vriendschappen, nieuwe reizen, nieuwe ervaringen, nieuwe projecten, nieuw, nieuw, NIEEEUUUWWW!!!!! En weet je wat? Uiteindelijk blijkt dat al het nieuwe goede in mijn leven mij dit jaar heeft verrijkt of sterker heeft gemaakt. Ik groei en bloei door al het nieuwe dat mijn wondere lala-land in komt walsen en ik vier feest!

Alle wegen die ik lijk in te slaan brengen mij op het meer dan juiste pad! Ze brengen mij naar lala-land, waar ik mij een prinsesje waan die naakt danst in de regen (wel met haar tiara op natuurlijk), die zingt met de vogels en die vooral vol liefde naar de wereld kijkt. Want laten we eerlijk zijn, alle het nieuwe in de wereld is niet altijd mooi. Soms is het pijnlijk en zelfs lelijk, maar als je naast het zien ook echt durft te kijken dan besef je dat het een keuze is wat je observeert. Dan besef je dat het nieuwe misschien wel mooier is dan het oude vertrouwde…. Dus doe je mee? Laten we samen loslaten, ontvangen en observeren, venitleren en proberen…. What ever it may be, may the force be with you!