De Chief Happiness Officer (CHO) bestaat echt! Het is iemand in het bedrijf dat ervoor zorgt dat de werknemers gelukkig zijn. Hij of zij onderhandelt met de CEO over wat er gedaan kan worden om de werknemers gelukkiger te maken op hun werk.

De trend van de Chief Happiness Officers is ontstaan in Amerika. Arnaud Collery is de bekendste CHO in de wereld. Hij startte als komedian en filmmaker, maar heeft zijn leven uitgebreid tot het coachen van mensen en bedrijven. Hij staat voor passie en geluk op het werk. In zijn coachingsessies houdt hij zich voornamelijk bezig met de talenten van mensen, hoe zij kunnen performen op hun job en hoe zij juist gemotiveerd kunnen worden.

Steeds meer bedrijven beginnen mensen zoals Arnaud aan te nemen, omdat de laatste jaren enorm gemerkt wordt hoe mensen steeds ongelukkiger worden in deze harde maatschappij. Zo organiseren ze leuke teamactiviteiten en zorgen ze voor het algemene welzijn. Vaak zijn het enkel de waarden van het bedrijf en van de CEO die van belang zijn, maar de CHO zorgt ervoor dat de waarden van de werknemers ook in aanmerking komen.

In deze tijd waar steeds meer mensen uitvallen door burn-out, is plezier op het werk extra belangrijk. De trend is van Amerika reeds overgewaaid naar Nederland, maar in België staat het nog maar in de beginselen. Belangrijk is dan ook dat we toch al zeker een vertrouwenspersoon hebben op het werk, die eventueel naar die functie kan uitgroeien.

We spenderen acht uur per dag op het werk, het grootste deel van ons leven werken we. Laten we allen de handen in elkaar slaan om die acht uur per dag aangenaam en plezierig te maken! Als we allemaal zo vrolijk als bovenstaande hond kunnen gaan werken, zijn we goed bezig 😉

Stay wicked, wild and sweet, lieve Rebels!

Sweet Di